Klientudtalelser

Antallet og sammensætningen af dine udtalelser er afgørende for, hvor overbevist klienten er om din ekspertise, INDEN I overhovedet har talt sammen. Derfor…

 • Få så mange og forskellige udtalelser (køn, alder og problemer) som overhovedet muligt.
 • Sørg for at få kvalitetsudtalelser – både skriftlige og video, og at de følger skabelonen til den perfekte udtalelse – se nedenfor.
 • Det bedste resultat fås igennem et mix af udtalelser med før-og efterbilleder, ansigtsbilleder og evt. træningsbilleder. Se vores reference side på hjemmesiden for inspiration.

Sådan får du udtalelserne i hus

 • Spørg dem personligt, når de har fået nogle resultater, cirka halvvejs i forløbet og stadig har en del gange tilbage hos dig, og har noget at stå til ansvar og regnskab for, så de ikke bare ”stikker af” fra udtalelsen. Giv dem eventuelt vores brochure omkring udtalelser som du finder her.
 • Spørg dem helt konkret om de vil give en udtalelse omkring deres forløb, da det vil hjælpe både dig som træner, men ikke mindst alle andre, der har stået i samme situation som din klient og skal tage en stor beslutning, der kan ændre deres liv.
 • Du kan tilbyde dem 1 gratis time for en skriftlig udtalelse eller 2 gratis timer for en video, hvis du har behov for det, til at få en udtalelse i hus.
 • En udtalelse med fuldt navn samt før og efter billeder er klart at foretrække, men ansigtsbilleder og fornavn kan sagtens gå an. Jo flere oplysninger de vil opgive, jo mere troværdig er udtalelsen. Se vores reference side på hjemmesiden for inspiration.

Sådan laver du den perfekte skriftlige udtalelse

Send nedenstående spørgsmål til klienten, som en hjælp til at skrive den bedste udtalelse:

 • Hvorfor valgte du personlig træning med Fortius Fitness, hvad var dine ønsker og mål og hvordan var dit liv og din opfattelse af din krop?
 • Hvad havde du selv prøvet mht. træning og kost for at ændre din livsstil og hvordan og hvor meget/lidt trænede du, inden du startede på forløbet hos mig?
 • Har du haft andre oplevelser med personlig træning før dette forløb?
 • Hvilke konkrete resultater har du opnået? (vægttab, fedttab og kropsmål, såvel som velvære, forandringer i hverdagen, indstilling til træning, fremgang i træning etc.)
 • Hvordan ser dit liv nu sammenlignet med inden du påbegyndt dit forløb?
  (har du f.eks. fået mere energi, er du blevet gladere for din krop o.lign.?)
 • Hvordan har du oplevet forløbet?
 • Afsluttende kommentarer (vil du f.eks. kunne anbefale personlig træning med mig?)

Download spørgsmålene sammen med en mail du kan sende til klienten her.

Desuden skal udtalelsen indeholde:

 • Et af følgende billeder i prioriteret rækkefølge – før og efterbilleder (helst med ansigt, men kan også gå uden hvis de gerne vil være anonyme), ansigtsbillede
 • Mindst fornavn, alder, stilling og by
 • Konkrete resultater

Når du har alt informationen sender du det hele til din teammanager.

Sådan laver du den perfekte video udtalelse

 • Optag udtalelsen med din telefon eller din tablet (i bedste opløsning) og test at lyden er ok
 • Find et sted, hvor klienten kan sidde – det får dem til at slappe mest muligt af.
 • Baggrunden må gerne være vores logo, eller med udstyr i baggrunden – undgå en hvid væg.
 • Stabiliser kameraet – det opfanger selv den mindste rystelse, så sørg for at stille det på et underlag af en art. Brug bænke, borde og hvad der ellers er til at tilpasse højden.
 • Første optagelse er hvor klienten præsenterer sig selv med navn og eventuelt alder.
 • Stil derefter de samme spørgsmål som ved den skriftlige – et ad gangen og lav en pause i optagelsen imellem hvert spørgsmål. Husk der bliver klippet efterfølgende, så det skal ikke være perfekt. Bare få klienten til at snakke så meget som muligt.
 • Optag efterfølgende 3-4 klip a ca. 20 sek. hvor klienten træner diverse øvelser – optimalt placerer du kameraet så du selv kan være med som træner på klippene. Lyden er ligegyldig på disse klip.
 • Få de samme oplysninger om klienten som ved den skriftlige; navn, alder, stilling, by og resultater.

Upload klippene til en fildelingsservice og send det hele til din teammanager.

Har du spørgsmål, så kontakt ligeledes din teammanager.